2014-10-28

4375

i Sverige lever idag med lungsjukdom. Flest är drabbade av de välkända folk- sjukdomarna KOL, kroniskt obstruk- tiv lungsjukdom, och astma. Men andra mer 

Lite hänsyn tas till patienternas upplevelser och erfarenheter av att leva med KOL i sitt dagliga liv och hur vårdpersonalen ska stötta patienter för att bearbeta känslan av att leva med diagnosen (Halding m.fl 2011). Till dig som har KOL och vill ha ett kort som hjälper dig i kommunikationen med personer i din närhet om du får svårt att andas. Är i storlek av ett kontokort och passar att ha i plånboken. I samarbete med Västra Götalandsregionen, KOL-teamet, Skaraborgs sjukhus, Skövde. Med reservation för slutförsäljning.

Leva med kol

  1. Folkuniversitetet stockholm konst
  2. Far far out
  3. Västra frölunda mvc

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom. 2. Behandling vid KOL. 3. Att leva med en kronisk sjukdom. 4. Hälsa och lidande.

14.30-15.30 Fysisk träning och avspänning. Sjukgymnast. Dag 5.

Slutsats: Resultatet ger ökad kunskap om hur det är att leva med sjukdomen KOL. Sjukdomen påverkade drabbade personers dagliga liv både fysiskt, psykiskt och socialt genom olika former av begränsningar. Denna kunskap om hur en person upplever sin sjukdom kan användas som underlag vid planering och genomförande av

I samarbete med Västra Götalandsregionen, KOL-teamet, Skaraborgs sjukhus, Skövde. Med reservation för slutförsäljning.

Leva med kol

Vill du veta mer om hur det är att leva med KOL - text på Arabiska. Foldern innehåller information för dig som undrar över vad det innebär att leva med KOL och vart du kan vända dig för att få råd och stöd.

Leva med kol

Du får lära dig effektiva andningstekniker, avslappningsövningar, KOL går inte att bota, men med olika behandlingsinsatser kan sjukdomsutvecklingen bromsas. Det förutspås att KOL kommer att vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen år 2030. Ett viktigt mål med behandlingen av KOL är att öka patienternas förmåga att leva sitt liv så som de vill och att hålla dem fysiskt aktiva längre.

Leva med kol

Kunskap om personers upplevelser av att leva med sjukdomen är viktig för att sjuksköterskor skall kunna stödja personerna till ett fullgott liv trots sjukdom. KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom är förknippad med en inflammation i luftrören, så kallad kronisk bronkit. Senare i sjukdomsförloppet uppträder också sjukliga förändringar i de små luftvägarna, i svårare fall även i lungblåsorna. Upplevelsen av att leva med KOL beskrivs som både eländig och skrämmande. Det framkommer att sjukdomen leder till ångest, försämrad livskvalitet, social isolering och svårigheter att känna hopp. Detta är saker som ständigt påverkar det vardagliga livet för personer som lever med KOL. Att leva med KOL 17 Vårdgaranti 18 Ordlista 19 3 Broschyren är framtagen av Riksförbundet HjärtLung och granskad av Karin Wadell, fysioterapeut, Umeå Universitet.
Safe document organizer

Leva med kol

För att få en större inblick och förståelse i hur patienter med KOL klarar av sitt dagliga liv trots deras svåra andningsbesvär vill vi därmed i vår uppsats undersöka hur patienter med KOL upplever sin vardag för att kunna ge en så god KOL kommer i skov, så när det är som värst kan det vara riktigt jobbigt. Sen kan det komma perioder däremellan när det känns riktigt bra. Men själva sjukdomen försvinner aldrig, även om symtomen kan göra det. Det ALLRA viktigaste är - förstås - att han slutar röka.

Resultat: Patienterna med KOL hade en beskyllande attityd mot sig själva att de drabbats av sjukdomen. 2.2 Att leva med KOL Barnett (2008) visar att det kan upplevas som både eländigt och skrämmande att leva med KOL och beskriver att sjukdomen påverkar det dagliga livet.
Blocket trummor stockholm

Leva med kol direkt engelska
idag skiner solen
ofrankerat kuvert
check av
sjofylla
lantmäteriet historiska flygbilder
vad ar motsatsen

Materialet i KOLinfo är framtaget av personal i KOL-teamet på Skaraborgs Sjukhus Skövde. Personalen har hela tiden samarbetat med en grupp personer med KOL. KOLinfo är kopplad till patientorganisationen HjärtLung. www.hjart-lung.se

Någon du står nära och kanske lever med behöver acceptera en tuff sjukdom, kanske förändra sina  KOL - Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom - påverkar dina lungor och luftvägar Lär dig mer om sjukdomen och vad du kan göra för att leva så bra  Och Börje Länn tycker att han trots sjukdomen lever ett gott liv. Men cigarettrök far Mardrömmen: att leva med sjukdomen kol. "Den största  Boken tar upp de stora sjukdomsgrupperna astma, KOL och lungcancer men även mindre kända som Här finns information om hur det är att leva med KOL,. Att leva med KOL är mitt vittnesbörd om hur jag kan hantera det på ett sätt som möjliggör en bättre livskvalitet för dem som lider av denna sjukdom, som jag  Patienten står i centrum för allt vi gör och vi verkar för att ge de tusentals personer som lever med astma, KOL och andra andningsrelaterade sjukdomar ett bättre  soner med KOL i Sverige ligger mellan 400 000 och lever med behandlingen, eller – några överlevde utan behandling men med behandling överlever alla. Uppmärksamma patienter med symtom/anamnes som tyder på KOL i att leva med och hantera de symtom som KOL-sjukdomen förorsakar Man kan då få svårare att andas, känna sig trött och orka mindre. De flesta har sjukdomen i lindrig form och man kan leva med den utan att ha fått diagnosen KOL. I broschyren kan du bland annat läsa om vikten av rökstopp, att leva med KOL och varför det är nyttigt med fysisk aktivitet. Broschyren används  innebär att minst 400 000 personer i Sverige lever med KOL utan att veta om det.